ЗАЙНААС УДИРДДАГ АГААРЫН ХӨЛГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

Өнөөдөр дэлхий даяар *зайнаас удирддаг агаарын хөлгийн системийг маш ихээр үйлдвэрлэж, өргөнөөр хэрэглэж байна. Тухайлбал, Дэлгэрэнгүй

Олон улсын сургагч багш бэлтгэх сургалт эхэллээ

ИНЕГ-ын Нисэхийн сургалтын төвөөс Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллага/ICAO/-ийн “TRAINAIR PLUS” хөтөлбөрийн стандартчилагдсан сургалтын багц Дэлгэрэнгүй

Нислэгийн хөдөлгөөний ажиглалтын удирдлагад зориулсан шинэ үеийн ажиглалтын систем

Нислэгийн хөдөлгөөний ажиглалтын удирдлагад ашиглагдах газарт байрлах ажиглалтын анхдагч болон хоёрдогч радиолокатор, автомат хамааралтай ажиглалтын Дэлгэрэнгүй

2018 ОНЫ 07 ДУГААР САРЫН 16-23-Н ХҮРТЭЛХ ЦАГ АГААРЫН УРЬДЧИЛСАН ТӨЛӨВ

Чингис хаан олон улсын нисэх буудал орчмын 2018 оны 07 дугаар сарын 16-ны өдрөөс 07 Дэлгэрэнгүй