Түүхэн товчоон

 • Дэлхийн II дайны дараа БНМАУ-ын Сайд нарын зөвлөлөөс улс орны амьдралыг дайны үеийн байдлаас энх Дэлгэрэнгүй

 • Иргэний агаарын нисэх отръядын анхны даргаар Цэргийн явдлын яамны сайд, Бүх цэргийн жанжны 1947 оны Дэлгэрэнгүй

 • Иргэний агаарын тээврийн шинэ онгоцууд хүлээн авах бэлтгэл Улс ардын аж ахуй, соёлыг хөгжүүлэх анхдугаар Дэлгэрэнгүй

 • Олон улсын агаарын тээврийн шугамын нээлт /ЗСБНХУ/ Монголын агаарын тээврийг байгуулах, бэхжүүлэх асуудлаар БНМАУ ба Дэлгэрэнгүй

 • Агаарын навигацийн тоног төхөөрөмж  ИАТ-ийн талаар ЗХУ-тай 1956 онд байгуулсан Агаарын харилцааны хэлэлцээрийн дагуу Улаанбаатар-Сайншандын Дэлгэрэнгүй

 • Олон улсын агаарын тээврийн шинэ хэлэлцээр, Буянт-Ухаа аэродром  1957 онд БНХАУ-ын иргэний агаарын тээврийн байгууллага, Дэлгэрэнгүй

 • Монгол Улсын анхны Олон улсын нислэг. Агаарын харилцааны дүрэм, тээврийн 1 цагийн хөлсийг батлав. Анхны нисэх Дэлгэрэнгүй

 • Өдөр тутмын нислэг, Агаарын замын урт, Монголын иргэний агаарын тээвэр ашигтай ажиллаж эхлэв. 1959 оны 01 Дэлгэрэнгүй

 • Сумдын нислэг, Агаарын шинэ шугам  1960 онд БНМАУ-ын Сайд нарын Зөвлөлийн 01 дүгээр сарын 13-ны Дэлгэрэнгүй

 • Буянт-Ухаа аэродромыг бетон зурвастай болгон ашиглалтад хүлээж авав. Сэлэнгэ аймгийн нисэх онгоцны буудал  Буянт-Ухаагийн аэродромын дунд, Дэлгэрэнгүй

 • Буянт-Ухаа нисэх онгоцны буудлын өргөтгөл 2600 м урт, 49 м өргөн бетон зурвасыг явгалах зурвас Дэлгэрэнгүй

 •  Шуудан тээврийн нислэг Ховд аймгийн Мөст, Хөвсгөл аймгийн Хатгал, Их Жаргалант, Эрдэнэбулган, Галт, Цагаан нуур, Дэлгэрэнгүй

 •  Гэрэл суултын систем 1963 оны 05 дугаар сарын 28-ны 235-р тогтоолоор, 1963 оны 7-р сараас Дэлгэрэнгүй

 •  Ан-24 онгоц, Байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журам Агаарын харилцааны газрын шинэ зохион байгуулалтанд орж байгаатай холбогдуулан Дэлгэрэнгүй

 • Монголын нисэх хүчний 40 жилийн ой Монголын иргэний агаарын тээвэрчид бүх ард түмнийхээ хамт Монголын Дэлгэрэнгүй

 • Үндэсний мэргэжлийн боловсон хүчний өргөтгөл 1969 онд Хөвсгөл аймгийн Мөрөн хотын нисэх онгоцны буудлын аэродромд шөнийн Дэлгэрэнгүй

 • Орон нутгийн өдөр тутмын ачаа, шуудангийн нислэг 1971 оноос эхлэн зуны улиралд зарим аймагт 7 Дэлгэрэнгүй

 •  Нисэх буудлуудын шинэ зохион байгуулалт 1972 оны 11 сард Иргэний агаарын тээврийг удирдах ерөнхий газрын Дэлгэрэнгүй

 • Нисэх хүчний 50 жилийн ой Монголын иргэний агаарын тээвэрчдийн хувьд нисэх хүчний 50 жилийн түүхт Дэлгэрэнгүй

 • Ан-30 онгоц Иргэний агаарын тээвэрчид 44300 цагийн нислэг үйлдэж, 446700 хүн, 881300 кг ачаа тээвэрлэж, Дэлгэрэнгүй

 • Нисэх хүчний 60 жилийн ой 1985 он Монголын нисэх хүчний түүхэнд нэн тэмдэглэлтэй жил байв. Дэлгэрэнгүй

 •  Аэровокзал 1986 оны 07 дугаар сарын 28-ны БНМАУ-ын Сайд нарын Зөвлөлийн 254-р тогтоолоор иргэний агаарын Дэлгэрэнгүй

 • Ту-154 онгоц Монголын иргэний агаарын тээврийн түүхэнд анх удаа олон улсын агаарын тээвэрт үйлчилдэг хүнд Дэлгэрэнгүй

 • Өнгөрөлтийн нислэг, Агаарын тээвэрчдийн баяр Иргэний агаарын тээвэр түрээсээр авсан Ту-154 онгоц 1, Ан-24 онгоц Дэлгэрэнгүй

 • Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллагын гишүүн Монгол Улс 1989 онд нэгдэн орсон олон улсын иргэний Дэлгэрэнгүй

 • СИТА систем, ИАТА-ийн гишүүнчлэл 1990 оны өмнөх жилүүдэд тухайн үеийн удирдлагуудын идэвх санаачлага, уйгагүй хөдөлмөр Дэлгэрэнгүй

 • МИАТ компани бие даасан улсын үйлдвэрийн газар болж үйл ажиллагаа явуулсан нь МИАТ нэгтгэлийн удирдлага Дэлгэрэнгүй

 •  МИАТ, ИАТУГ салав. Монголын Иргэний нисэхийн үйл ажиллагааг удирдах байгууллага нь Зам, тээврийн яамны харьяалалд Монголын Дэлгэрэнгүй

 • Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг 1993-1999 оны хооронд ИАТУГ нь өөрийнхөө бүтцэд удаа дараа өөрчлөлт хийж Дэлгэрэнгүй

 •  Иргэний нисэхийн ерөнхий газар 1999 оны 01 дүгээр сарын 21-ний өдөр батлагдсан Иргэний нисэхийн тухай Дэлгэрэнгүй

 • Иргэний нисэхийн ерөнхий газар  Үндсэн зорилт Иргэний нисэхийн салбарыг хөгжүүлэх; Нислэгийн болон нисэхийн аюулгүй байдлыг Дэлгэрэнгүй