ИНЕГ-ЫН ДАРГЫН ТУШААЛ

[vc_row][vc_column][vc_column_text]</tr</tr</tr</tr</tr</tr</tr</tr</tr ИНЕГ даргын баталсан нийтээр дагаж мөрдөх тушаал – 2018 он Тушаалын дугаар Тушаалын утга Баталсан огноо Хариуцлагын төв Тушаалын төсөл боловсруулсан А/562 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай /цахилгааны гүйдэл, хүчдэл, чадал хэмжигч/ 2018/09/07 ИНЕГ ХААТ А/556 Инженерийн баг, хяналтын инженер томилох тухай 2018/09/03 ИНЕГ ХНАА А/544 Нислэгийн журам хүчингүй болгох тухай /2012 оны А/234, 2013 оны А/634/ 2018/08/27 ИНЕГ АТБТГ А/536 Зохион байгуулалтын бүтэц, орон тоо батлах тухай /ашиглалтын өмнөх захиргааны алба/ 2018/08/22 ИНЕГ ЗУГ А/528 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /харуул хамгаа... Read More

ЗАМ, ТЭЭВРИЙН САЙДЫН ТУШААЛ

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Зам, тээврийн сайдын баталсан нийтээр дагаж мөрдөх тушаал-2017 он Тушаалын дугаар Тушаалын утга Баталсан огноо Хариуцлагын төв Тушаалын төсөл боловсруулсан 02 Сахилга, хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай 20/11/2017 ИНЕГ ЗТЯ А/70, А/174 Зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагааны эрх зүйн хэлбэрийн жагсаалт 30/06/2017 ИНЕГ ЗТЯ 38 Үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр батлах тухай 21/02/2017 ИНЕГ ЗТЯ Зам, тээврийн сайдын баталсан нийтээр дагаж мөрдөх тушаал-2016 он Тушаалын дугаар Тушаалын утга Баталсан огноо Хариуцлагын төв Тушаалын төсөл боловсруулсан 110 Агаары... Read More

УИХ, ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ, ЕРӨНХИЙ САЙДЫН ЗАХИРАМЖ

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Монгол Улсын Их Хурлын баталсан нийтээр дагаж мөрдөх тогтоол Тогтоолын дугаар Тогтоолын утга Баталсан огноо Хариуцлагын төв 18 Төрөөс иргэний нисэхийн салбарт 2020 он хүртэл баримтлах бодлого батлах тухай 07/02/2013 ИНЕГ Монгол Улсын Засгийн газрын баталсан нийтээр дагаж мөрдөх тогтоол Тогтоолын дугаар Тогтоолын утга Баталсан огноо Хариуцлагын төв 258 Төрийн албаны сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай 22/08/2018 ИНЕГ 138 Төрийн мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах зарим арга хэмжээний тухай 23/05/2018 ИНЕГ 04 Аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй байдлын хангалт, хяналтыг сайжруулах тухай 20/... Read More

ИНЕГ-ЫН ДАРГЫН ТУШААЛ

ИНЕГ даргын баталсан нийтээр дагаж мөрдөх тушаал - 2018 он Тушаалын дугаар Тушаалын утга Баталсан огноо Хариуцлагын төв Тушаалын төсөл боловсруулсан A/294 Инженерийн баг, хяналтын инженер томилох тухай /CL-31/ 2018/05/29 ИНЕГ ТХНҮА A/292 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай /Жаргалант амралтын газрын гэрүүдийн засвар/ 2018/05/29 ИНЕГ ХААХ A/282 Ерөнхий эргүүл томилон ажиллуулах тухай /нисэхийн баяр, хүүхдийн баяр/ 2018/05/23 ИНЕГ ЗУГ A/279 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /Нислэгийн хөдөлгөөний удирдалгын байрын дэлгэц/ 2018/05/21 ИНЕГ  ХААХ A/277 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /ачаа, шуудан үйлчилгээний барилгын гадна, шуудан буул... Read More

ЗАМ, ТЭЭВРИЙН САЙДЫН ТУШААЛ

Зам, тээврийн сайдын баталсан нийтээр дагаж мөрдөх тушаал-2017 он Тушаалын дугаар Тушаалын утга Баталсан огноо Хариуцлагын төв Тушаалын төсөл боловсруулсан 02 Сахилга, хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай 20/11/2017 ИНЕГ ЗТЯ А/70, А/174 Зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагааны эрх зүйн хэлбэрийн жагсаалт 30/06/2017 ИНЕГ ЗТЯ 38 Үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр батлах тухай 21/02/2017 ИНЕГ ЗТЯ Зам, тээврийн сайдын баталсан нийтээр дагаж мөрдөх тушаал-2016 он Тушаалын дугаар Тушаалын утга Баталсан огноо Хариуцлагын төв Тушаалын төсөл боловсруулсан 110 Агаарын зайн хариуцлагын б... Read More

УИХ, ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ, ЕРӨНХИЙ САЙДЫН ЗАХИРАМЖ

Монгол Улсын Их Хурлын баталсан нийтээр дагаж мөрдөх тогтоол Тогтоолын дугаар Тогтоолын утга Баталсан огноо Хариуцлагын төв 18 Төрөөс иргэний нисэхийн салбарт 2020 он хүртэл баримтлах бодлого батлах тухай 07/02/2013 ИНЕГ Монгол Улсын Засгийн газрын баталсан нийтээр дагаж мөрдөх тогтоол Тогтоолын дугаар Тогтоолын утга Баталсан огноо Хариуцлагын төв 160 Журам батлах тухай 07/06/2017 ИНЕГ 57 Байгууллага хоорондын гэрээ байгуулах журам 15/02/2017 ИНЕГ 231 Тогтоолын хавсралтад нэмэлт оруулах тухай /Цагдаагийн байгууллагын хамгаалалтад авах онц чухал обьектын жагсаалт/ 25/04/2016 ИНЕГ 124 Монгол Улсад 2016-2018 онд зох... Read More