Нээлттэй ажлын байр

№ Ажлын байрны нэр 1 Нисэхийн сургалтын төвд цамхгийн дадлагажуурын багшлагч-мэргэжилтэн сонгон шалгаруулж авна 2 Холбоо, навигаци, ажиглалтын албанд ажиллах инженер техникийн ажилтнуудын сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна ... Read More

ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫН УРЬДЧИЛСАН МЭДҮҮЛГИЙН БҮРТГЭЛ –…

№ Овог нэр Нэр дэвших албан тушаал Мэдүүлгийг хянуулахаар хүргүүлсэн он, сар, өдөр Холбогдох байгууллагаас хариу ирүүлсэн албан бичгийн дугаар, огноо Ашиг сонирхлын зөрчил үүссэн эсэх 1 Ганболдын Ганхуяг НААХЗА-ны менежер 2017.12.22 (01/4854, 01/4887)  2018.01.05 (05/120)  үгүй 2 Түвшинтөрийн Батаа УБХОУШБ-ын АӨЗА-ны ахлах нягтлан бодогч 2017.12.22 (01/4854, 01/4887)  2018.01.05 (05/120)  үгүй 3 Чулуунбаатарын Болдбаатар ХААХ-ийн ахлах инженер 2018.02.02 (01/400) 2018.02.13 (05/1377) үгүй 4 Пүрэвийн Хатанбаатар ХААХ-ийн ахлах мэргэжилтэн 2018.02.02 (01/400)  2018.02.13 (05/1377) үгүй 5 Пүрэвдоржийн Сүхболд ХААХ-ийн аэродромын инженер 2018.02.02 (01/400)  2018.02.13 (05/1377) үгүй 6 Гантөмөрий... Read More

СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ

Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын статистик мэдээлэл 1 2016 оны статистикийн эмхэтгэл 2 2017 оны I улирлын статистик мэдээ 3 2017 оны II улирлын статистик мэдээ 4 2017 оны III улирлын статистик мэдээ 5 2017 оны IV улирлын статистик мэдээ 6 2017 оны жилийн эцсийн статистик мэдээ ... Read More

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА Авилга, ашиг сонирхлын зөрчилтэй холбоотой мэдээ, мэдээллийг Дотоод аудитын албаны мэргэжилтэн Д.Сувдаа хүлээн авч байна.Утас: 11-282034 Цахим хаяг: suvd.d@mcaa.gov.mn Авилгатай тэмцэх газрын гомдол хүлээн авах хэсэг ИНЕГ эрх зүйн баримт бичиг ИНЕГ ёс зүйн дүрэм ИНЕГ ёс зүйн хороо Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны эрх зүйн баримт бичиг ИНЕГ-ын 2016 оны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө орлогийн мэдүүлэг гаргах албан тушаалтнуудын нэрсийн жагсаалт 1. ИНЕГ-т авлигын эсрэг авч хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө – 2018 он Төлөвлөгөөний хэрэгжилт – 2018 он ... Read More

ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

Хяналт шинжилгээ, дотоод аудитын төлөвлөгөө, тайлан 2018 он ИНЕГ-ын 2018 оны аудитын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө ИНЕГ-ын Дотоод аудитын албаны 2018 оны хагас жилийн ажлын тайлан Хяналт шинжилгээ, дотоод аудитын төлөвлөгөө, тайлан 2017 он ИНЕГ-ын 2017 оны аудитын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө ИНЕГ-ын Дотоод аудитын албаны 2017 онд хийгдсэн ажлын тайлан Хяналт шинжилгээ, дотоод аудитын төлөвлөгөө, тайлан 2016 он ИНЕГ-ын 2016 оны аудитын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө ИНЕГ-ын 2016 оны аудитын хийгдсэн ажлын тайлан 12-р сарын 27-ний байдлаар Хяналт шинжилгээ, дотоод аудитын төлөвлөгөө, тайлан 2013-2015 он ИНЕГ-ын 2015 оны ауд... Read More

ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ИЛ ТОД БАЙДАЛ

Улсын төсвөөс санхүүжүүлэх төсөл, арга хэмжээ 2016 он 1. ИНЕГ-Улсын төсвөөр худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө (АСЕМ-ын аюулгүй байдлыг хангах зориулалттай тоног төхөөрөмжийн жагсаалт) 2016 он 2. ИНЕГ-Улсын төсвөөр худалдан авах төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэл 2016 он 5 сар 3. ИНЕГ-ын 2016 оны Улсын төсвийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх төсөл, арга хэмжээний ажлын гүйцэтгэл, санхүүжилтийн тайлан 2016 он 2014 оны ноогдол ашгаас санхүүжүүлэх төсөл, арга хэмжээ 2015 он 1. ИНЕГ-ын 2014 оны үйл ажиллагааны цэвэр ашгийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт 2015-2016 он 2.  ИНЕГ-ын 2014 оны ноогдол ашгаас санхүүжүүлэх төсөл, арг... Read More

ШИЛЭН ДАНС

“Шилэн данс”-ний нэгдсэн портал сайтад холбогдох Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг – Иргэний нисэхийн ерөнхий газар  Үйлдвэрлэл, үйлчилгээ “Чингис хаан” олон улсын нисэх буудал Газрын тусгай үйлчилгээний алба Баян-Өлгий аймгийн Өлгий нисэх буудал Баянхонгор аймгийн Баянхонгор нисэх буудал Булган аймгийн Булган нисэх буудал Говь-Алтай аймгийн Алтай нисэх буудал Дорнод аймгийн Чойбалсан нисэх буудал Дундговь аймгийн Мандалговь нисэх буудал Завхан аймгийн Доной нисэх буудал Завхан аймгийн Тосонцэнгэл нисэх буудал Сүхбаатар аймгийн Баруун-Урт нисэх буудал Увс аймгийн Дэглий цаг... Read More