Нээлттэй ажлын байр

№ Ажлын байрны нэр 1 Нисэхийн сургалтын төвд цамхгийн дадлагажуурын багшлагч-мэргэжилтэн сонгон шалгаруулж авна 2 Холбоо, навигаци, ажиглалтын албанд ажиллах инженер техникийн ажилтнуудын сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна ... Read More

ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫН УРЬДЧИЛСАН МЭДҮҮЛГИЙН БҮРТГЭЛ –…

№ Овог нэр Нэр дэвших албан тушаал Мэдүүлгийг хянуулахаар хүргүүлсэн он, сар, өдөр Холбогдох байгууллагаас хариу ирүүлсэн албан бичгийн дугаар, огноо Ашиг сонирхлын зөрчил үүссэн эсэх 1 Ганболдын Ганхуяг НААХЗА-ны менежер 2017.12.22 (01/4854, 01/4887)  2018.01.05 (05/120)  үгүй 2 Түвшинтөрийн Батаа УБХОУШБ-ын АӨЗА-ны ахлах нягтлан бодогч 2017.12.22 (01/4854, 01/4887)  2018.01.05 (05/120)  үгүй 3 Чулуунбаатарын Болдбаатар ХААХ-ийн ахлах инженер 2018.02.02 (01/400) 2018.02.13 (05/1377) үгүй 4 Пүрэвийн Хатанбаатар ХААХ-ийн ахлах мэргэжилтэн 2018.02.02 (01/400)  2018.02.13 (05/1377) үгүй 5 Пүрэвдоржийн Сүхболд ХААХ-ийн аэродромын инженер 2018.02.02 (01/400)  2018.02.13 (05/1377) үгүй 6 Гантөмөрий... Read More

СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ

Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын статистик мэдээлэл 1 2016 оны статистикийн эмхэтгэл 2 2017 оны I улирлын статистик мэдээ 3 2017 оны II улирлын статистик мэдээ 4 2017 оны III улирлын статистик мэдээ 5 2017 оны жилийн эцсийн статистик мэдээ ... Read More

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

Авилга, ашиг сонирхлын зөрчилтэй холбоотой мэдээ, мэдээллийг Дотоод аудитын албаны мэргэжилтэн Д.Сувдаа хүлээн авч байна.Утас: 11-282034 Цахим хаяг: suvd.d@mcaa.gov.mn Авилгатай тэмцэх газрын гомдол хүлээн авах хэсэг ИНЕГ эрх зүйн баримт бичиг ИНЕГ ёс зүйн дүрэм ИНЕГ ёс зүйн хороо Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны эрх зүйн баримт бичиг ИНЕГ-ын 2016 оны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө орлогийн мэдүүлэг гаргах албан тушаалтнуудын нэрсийн жагсаалт 1. ИНЕГ-т авлигын эсрэг авч хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө – 2018 он Төлөвлөгөөний хэрэгжилт – 2018 он 2. ИНЕГ-т авлигын эсрэг авч хэр... Read More