ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН АГААРЫН НАВИГАЦИЙН ТОНОГ…

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА                                                                            Огноо:  2018.02.22 Тендерийн нэр : Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын агаарын навигацийн тоног төхөөрөмжүүдэд шалгалтын нислэг Дэлгэрэнгүй