Олон улсын зохицуулалт

ICAO (Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллага) EASA (Европын холбоо) FAA of United States (Америкийн нэгдсэн улс) SCAA of Russia (Оросын холбооны улс) Irish AA (Бүгд найрамдах Ирланд улс) Бусад  ... Read More

ИНЕГ-ЫН ДАРГЫН ТУШААЛ

[vc_row][vc_column][vc_column_text] ИНЕГ даргын баталсан нийтээр дагаж мөрдөх тушаал – 2018 он Тушаалын дугаар Тушаалын утга Баталсан огноо Хариуцлагын төв Тушаалын төсөл боловсруулсан А/762 Ерөнхий эргүүл томилон ажиллуулах тухай 2018/11/20 ИНЕГ ЗУГ А/754 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /Триком ХХК гэрээ дүгнэх/ 2018/11/19 ИНЕГ ЗУГ А/724 Ерөнхий эргүүл томилон ажиллуулах тухай /их эзэн Чингис хаан мэндэлсэн өдөр/ 2018/11/07 ИНЕГ ЗУГ А/716 Комисс томилох тухай /сонгон шалгаруулалт/ 2018/11/02 ИНЕГ ЗУГ А/713 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /Дэлүүн болдог нисэх буудлын хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх/ 2018/11/02 ИНЕГ НБУГ А/702 Ажил хүлээн авах комисс томилох туха... Read More

ЗАМ, ТЭЭВРИЙН САЙДЫН ТУШААЛ

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Зам, тээврийн сайдын баталсан нийтээр дагаж мөрдөх тушаал-2017 он Тушаалын дугаар Тушаалын утга Баталсан огноо Хариуцлагын төв Тушаалын төсөл боловсруулсан 215 Үйл ажиллагааны стратеги, бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр батлах тухай 24/09/2018 ИНЕГ ЗТХЯ Зам, тээврийн сайдын баталсан нийтээр дагаж мөрдөх тушаал-2017 он Тушаалын дугаар Тушаалын утга Баталсан огноо Хариуцлагын төв Тушаалын төсөл боловсруулсан 02 Сахилга, хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай 20/11/2017 ИНЕГ ЗТХЯ А/70, А/174 Зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагааны эрх зүйн хэлбэрийн жагсаалт 30/06/2017 ИНЕГ ЗТХЯ 38 Үйл ажиллагааны стратег... Read More

УИХ, ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ, ЕРӨНХИЙ САЙДЫН ЗАХИРАМЖ

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Монгол Улсын Их Хурлын баталсан нийтээр дагаж мөрдөх тогтоол Тогтоолын дугаар Тогтоолын утга Баталсан огноо Хариуцлагын төв 18 Төрөөс иргэний нисэхийн салбарт 2020 он хүртэл баримтлах бодлого батлах тухай 07/02/2013 ИНЕГ Монгол Улсын Засгийн газрын баталсан нийтээр дагаж мөрдөх тогтоол Тогтоолын дугаар Тогтоолын утга Баталсан огноо Хариуцлагын төв 348 Улсын хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр боловсруулах нийтлэг журам 21/11/2018 ИНЕГ 258 Төрийн албаны сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай 22/08/2018 ИНЕГ 138 Төрийн мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах зарим арга хэмжээний тухай 23/05/2018 ИН... Read More

ИТГЭМЖЛЭГДСЭН БАЙГУУЛЛАГА

[vc_row][vc_column][vc_column_text]ИТГЭМЖЛЭГДСЭН БАЙГУУЛЛАГАТАЙ ХОЛБООТОЙ БАРИМТ БИЧГҮҮД: ИНД-183 Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын итгэмжлэгдсэн шалгагч дүрэмрүү энд дарж орно уу. ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text] № ГЭРЧИЛГЭЭГ АВАХАД ШААРДАГДАХ БАРИМТ БИЧИГ ГЭРЧИЛГЭЭ ЭЗЭМШИГЧИЙН НЭР ХАЯГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ ОЛГОСОН ОГНОО ДУУСГАВАР БОЛОХ ОГНОО 1 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ Улаанбаатар-Сонгдо Эмнэлэг СБД 1-р хороо Энх тайвны өргөн чөлөө, Чойдог-5 Эмнэлгийн үзлэг шинжилгээ, Эмнэлгийн дүгнэлт гаргах, Эмнэлгийн тусгай үзлэг явуулах 2016.10.23 2018.10.23 2 Улсын б... Read More