Нийтлэгдсэн 2015-05-30

ОЛОН УЛСЫН ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙГ ХАМГААЛАХ ӨДӨРТ ЗОРИУЛАН ЗАМ, ТЭЭВЭР ХӨГЖЛИЙН САЙД МЭНДЧИЛГЭЭ ДЭВШҮҮЛЛЭЭ