Нийтлэгдсэн 2018-06-19

АГААРЫН ХӨЛГИЙН БҮРТГЭЛ, ТАНИХ ТЭМДЭГ

Авилгын эсрэг хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.5, Мэдээллийн ид тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.8 заалтыг болон тус байгууллагын авлигын эсрэг 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 5.1, 5.2. 5.3 заалтуудын дагуу ИНЕГ-аас олгож буй зөвшөөрөл.

Агаарын хөлгийн бүртгэлийн гэрчилгээг ИНД-47(Агаарын хөлгийн бүртгэл, таних тэмдэг) дүрмийн хүрээнд хугацаагүй олгоно.

2018 оны 11-р сарын 15-ны байдлаар

Дүрэм, журам Агаарын хөлгийн мэдээлэл Бүртгэсэн огноо Бүртгэлийн өөрчлөлт Эрхлэх үйл ажиллагааны чиглэл Зөвшөөрөл эзэмшигчийн нэр Хаяг
 Агаарын хөлгийн  маяг Бүртгэлийн дугаар
1 Олон Улсын Нисэхийн байгууллага ИКАО-ын 83 bis гэрээний дагуу Ирландын Бүгд найрамдах улсад бүртгэлтэй B767 -300  EI-FGN Агаарын тээвэр МИАТ ХК “МИАТ” ХК, Буянт-Ухаа, 45 Хан-Уул дүүрэг, Улаанбаатар хот, Монгол Улс
2 B737 -800 EI-CSG Агаарын тээвэр МИАТ ХК “МИАТ” ХК, Буянт-Ухаа, 45 Хан-Уул дүүрэг, Улаанбаатар хот, Монгол Улс
3 B737 -800 EI-CXV Агаарын тээвэр МИАТ ХК МИАТ ХК, Буянт-Ухаа, 45 Хануул дүүрэг, Улаанбаатар 17120, Монгол Улс
 1 ИНД-47 B767 -300 JU-1021 11.05.13  14.03.10 Агаарын тээвэр МИАТ ХК “МИАТ” ХК, Буянт-Ухаа, 45 Хан-Уул дүүрэг, Улаанбаатар хот, Монгол Улс
 2 B737-8SH JU-1015 14.05.06 Агаарын тээвэр МИАТ ХК “МИАТ” ХК, Буянт-Ухаа, 45 Хан-Уул дүүрэг, Улаанбаатар хот, Монгол Улс
 3 B737-700 JU-1087 17.05.29  Агаарын тээвэр МИАТ ХК “МИАТ” ХК, Буянт-Ухаа, 45 Хан-Уул дүүрэг, Улаанбаатар хот, Монгол Улс
 4 Fokker 50  JU-8250 12.09.06 14.01.16 Агаарын тээвэр Аэромонголиа ХХК Чингис Хаан ОУНБ, Хан-Уул дүүрэг, Улаанбаатар хот, Монгол Улс
 5 EMB-145LR  JU-1800 18.05.18 Агаарын тээвэр Аэромонголиа ХХК Чингис Хаан ОУНБ, Хан-Уул дүүрэг, Улаанбаатар хот, Монгол Улс
 6 Ан-2 с/х JU-1046 1996.06.24-miat     2011.03.15-Monnis 13.06.05  Хөдөө аж ахуй  Хүннү Эйр Сервис ХХК Хүннү Эйр ХХК  “Гэрэгэ цамхаг”, 1-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө-17, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, Монгол Улс
 7 ATR 72-212A JU-8801 16.07.08 Агаарын тээвэр Хүннү Эйр ХХК Хүннү Эйр ХХК  “Гэрэгэ цамхаг”  Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө-17, Улаанбаатар, Монгол Улс
 8 ATR 72-212A JU-8802 17.06.09 Агаарын тээвэр Хүннү Эйр ХХК Хүннү Эйр ХХК  “Гэрэгэ цамхаг”  Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө-17, Улаанбаатар, Монгол Улс
9 Fokker 50 JU-8882 11.12.06 13.10.09 Агаарын тээвэр  Хүннү Эйр ХХК Хүннү Эйр ХХК  “Гэрэгэ цамхаг”  Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө-17, Улаанбаатар, Монгол Улс
10 Fokker 50 JU-8883 13.07.26  17.10.09 Агаарын тээвэр Хүннү Эйр ХХК Хүннү Эйр ХХК  “Гэрэгэ цамхаг”  Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө-17, Улаанбаатар, Монгол Улс
11 Ми-8АМТ JU-6601 08.03.04 12.05.30 Агаарын тээвэр Монголын Алт “МАК” ХХК 14-р байр, 13-р хороолол, Баянзүрх дүүрэг, Улаанбаатар хот, Монгол Улс
12 Ми-8АМТ JU-6600 11.10.13 Агаарын тээвэр Монголын Алт “МАК” ХХК 14-р байр, 13-р хороолол, Баянзүрх дүүрэг, Улаанбаатар хот, Монгол Улс
13 EC145 helicopter BK117 variant C-2 JU-5598 11.10.28 2016.03.16/Peo Баянхонгор ХХК Агаарын тээвэр А Жэт Авиэйшн ХХК А Жет Авиэйшн ХХК Олимпийн гудамж, 1-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, Монгол Улс
14 EC145 helicopter BK117 variant C-2 JU-5499 12.08.08 2016.03.16/Peo Баянхонгор ХХК Агаарын тээвэр А Жэт Авиэйшн ХХК А Жет Авиэйшн ХХК Олимпийн гудамж, 1-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, Монгол Улс
15  CESSNA 208B  JU-9991 07.07.05 Агаарын тээвэр Геосан ХХК Геосан ХХК Бага Тойруу, 6-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, Монгол Улс
16  CESSNA 208B  JU-9993 09.06.29  17.04.03 эзэмшигч Агаарын тээвэр Геосан ХХК Геосан ХХК Бага Тойруу, 6-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, Монгол Улс
17  Бекас Х-32-912  JU-9090 JU-1099 10.03.09 13.04.01 Хөдөө аж ахуй  Флай Адвентуре ХХК Орбитын гудамж, Сонгино хайрхан дүүрэг, Улаанбаатар, Монгол Улс
18 CESSNA 208B JU-2114 11.04.21 Агаарын тээвэр Блу Скай Авиэйшн ХХК Блу Скай Авиэйшн ХХК, Чингис Хаан ОУНБ, Хан-уул дүүрэг, Улаанбаатар хот, Moнгол Улс
19 Maule M-7 235C JU-1919 12.03.21  15.02.10 Агаарын тээвэр  Томас Эйр ХХК Центр төв, 2-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, Монгол Улс
20 Airtractor AT-602 JU-1918 12.07.04 15.02.10 Хөдөө аж ахуй Томас Эйр ХХК Центр төв, 2-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, Монгол Улс
21 EV-97 Eurostar JU-9077 12.06.29 16.09.28 Ерөнхий зориулалт Геосан ХХК Их сургуулийн гудамж-8, Бага тойруу, 6-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, Монгол Улс
22 Sport star JU-9088 12.06.29 16.09.28 Ерөнхий зориулалт Геосан ХХК Их сургуулийн гудамж-8, Бага тойруу, 6-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, Монгол Улс
23 Ан-2 JU-9069 13.04.26 14.04.03 Uno Eagle – Goldvest Enterprises Limited  Хөдөө аж ахуй Вельталь Авиа-Стар ХХК Чингис Хаан ОУНБ , Хан-Уул дүүрэг, Улаанбаатар хот, Монгол Улс
24 MTO Sport JU-9001 14.03.18 Ерөнхий зориулалт Топ Экстрим Экшин Монголиа ХХК Цонжин-болдог нислэг төв, Эрдэнэ сум, Төв аймаг, Монгол Улс
25 MTO Sport JU-9002 14.03.18 Ерөнхий зориулалт  Топ Экстрим Экшин Монголиа ХХК Цонжин-болдог нислэг төв, Эрдэнэ сум, Төв аймаг, Монгол Улс
26 Calidus JU-9003 16.04.13 Ерөнхий зориулалт Топ Экстрим Экшин Монголиа ХХК Цонжин-болдог нислэг төв, Эрдэнэ сум, Төв аймаг, Монгол Улс
27  Cavalon JU-9005 16.04.13 Ерөнхий зориулалт  Топ Экстрим Экшин Монголиа ХХК Цонжин-болдог нислэг төв, Эрдэнэ сум, Төв аймаг, Монгол Улс
28   Xenon 4 JU-9009 16.04.13 Ерөнхий зориулалт Сэлиэр Авиэйшн Монголиа ХХК Хар усан тохой 15, 20-р хороо, Баянзүрх дүүрэг, Улаанбаатар хот, Монгол улс
29 SAVANNAH, BINGO JU-3287 16.07.28 Ерөнхий зориулалт Б.Түвшинбаяр Тэнгэрийн найзууд ХХК, 5-р хороо, Налайх дүүрэг, Улаанбаатар хот, Монгол Улс
30  Oren Avia D-34 JU-9055 17.08.22 Хөдөө аж ахуй Континентал Эйр ХХК 302 тоот, Юнион Бюлдинг, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, Монгол Улс
31 SAVANNAH, BINGO JU-3289 17.11.10 14.02.06 эзэмшигч Ерөнхий зориулалт Залуу бүргэд Женерал Авэйшн ХХК 34 тоот, 40-р байр, Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Улаанбаатар хот, Монгол Улс
32 Beech Aircraft Corp.C90 JU-1911 17.11.24 14.02.06 эзэмшигч Ерөнхий зориулалт Томас Эйр ХХК Центр төв, 2-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, Монгол Улс
33 АК1-3  JU-9080 18.05.29 Ерөнхий зориулалт “Аэрохели” ХХК Хар усан тохой 15, 20-р хороо, Баянзүрх дүүрэг, Улаанбаатар хот, Монгол улс
34 CessNA 208B  JU-7777 18.07.05 Агаарын тээвэр “Скай такси” ХХК Шангрила 1008 тоот, Олимпийн гудамж 19А ,Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, Монгол улс