Нийтлэгдсэн 2018-06-19

АГААРЫН ХӨЛГИЙН ТЕХНИК ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАЙГУУЛЛАГЫН ГЭРЧИЛГЭЭ

Авилгын эсрэг хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.5, Мэдээллийн ид тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.8 заалтыг болон тус байгууллагын авлигын эсрэг 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 5.1, 5.2. 5.3 заалтуудын дагуу ИНЕГ-аас олгож буй зөвшөөрөл.

Агаарын хөлгийн техник үйлчилгээний байгууллагын гэрчилгээг ИНД-145(Агаарын хөлгийн техник үйлчилгээний байгууллагыг гэрчилгээжүүлэх) дүрмийн хүрээнд олгоно.

2018 оны 05-р сарын 22-ны байдлаар

Дүрэм, журам Олгосон огноо Дуусах хугацаа Эрхлэх үйл ажиллагааны чиглэл Зөвшөөрөл эзэмшигчийн нэр Хаяг
 1 ИНД-145 17.02.02 19.02.02 Агаарын хөлгийн техник үйлчилгээ MIAT ХК МИАТ ХК, Буянт-Ухаа, 45 Хануул дүүрэг, Улаанбаатар 17120, Монгол Улс
2 18.04.12 19.04.11 Агаарын хөлгийн техник үйлчилгээ Хүннү Эйр ХХК Хүннү Эйр ХХК  “Гэрэгэ цамхаг”  Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө-17
 3  18.04.10 18.10.09 Агаарын хөлгийн техник үйлчилгээ Блу Скай Авиэйшн ХХК Блу Скай Авиэйшн ХХК, P.O. box 932, Улаанбаатар 13, Чингис Хаан ОУНБ, Улаанбаатар, Moнгол Улс
4 17.11.08 18.11.07 Агаарын хөлгийн техник үйлчилгээ  Аэромонголиа ХХК Чингис Хаан ОУНБ, Улаанбаатар-34, Монгол Улс
5 17.10.24 18.10.24 Агаарын хөлгийн техник үйлчилгээ А Жет Авиэйшн ХХК АЖет Авиэйшн ХХК Олимпийн гудамж, 1-р хороо,Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар, Монгол Улс
6 18.05.06 19.05.15 Агаарын хөлгийн техник үйлчилгээ Монголын алт “МАК” ХХК 13-р хороолол, 14-р байр,Баянзүрх дүүрэг, Улаанбаатар, Монгол Улс
7 17.12.12 18.12.11 Агаарын хөлгийн техник үйлчилгээ Геосан ХХК  Геосан ХХК /Бага Тойруу, 6-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар, Монгол Улс
8  17.12.14 18.12.13 Агаарын хөлгийн техник үйлчилгээ Dallas Airmotive.Inc, USA 900 Nolen Drive, Grapevine, Texas 76051 USA
9  17.04.03 20.04.03 Агаарын хөлгийн техник үйлчилгээ Lufthansa technik AG, Germany Weg Beim Jager 193, 22335 Hamburg, Germany
10 17.08.18 18.08.17 Агаарын хөлгийн техник үйлчилгээ AMECO (Beijing) , China Capital Aircraft Beijing, P.O.Box 563 PR China 100621
11  17.06.22 18.06.22 Агаарын хөлгийн техник үйлчилгээ Rheinland Air Service GmbH, Germany Rheinland Air Service GmbH, Flughafenstrasse 31,
41066 Monchengladbach/Germany
12 17.09.01 18.08.31 Агаарын хөлгийн техник үйлчилгээ Eurocopter Kazakhstan Engineering, LLP 229 Bypass Road, Building 8, 0100000, Astana, Kazakhstan
13 17.09.06 18.09.06 Агаарын хөлгийн техник үйлчилгээ JSC, Omsk Civil Aviation Plant 112, Surovtseve street, Omsk, 644015, Russia
14 17.12.12 18.12.11 Агаарын хөлгийн техник үйлчилгээ Amapola Flyg AB Box 14237 104 40 Stockholm, Sweden
15 18.02.26 19.02.25 Агаарын хөлгийн техник үйлчилгээ  Shenyang Avias Aviation Maintenance engineering Co, ltd No.15, Hunnan east road, Hunnan new district Shenyang
16 18.05.01 19.04.30 Агаарын хөлгийн техник үйлчилгээ Skyways Airlines Technics Lufthavnsvej 1B, 6400 Sonderborg, Denmark
17 18.05.03 19.05.02 Агаарын хөлгийн техник үйлчилгээ Czech airlines Technics Prague Airport Intl, Jana Kaspara 1069/1, Prague6, 16008, Czech Republic