Нийтлэгдсэн 2018-06-19

АГААРЫН ХӨЛГИЙН НИСЛЭГТ ТЭНЦЭХ ЧАДВАРЫН ГЭРЧИЛГЭЭ

Авилгын эсрэг хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.5, Мэдээллийн ид тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.8 заалтыг болон тус байгууллагын авлигын эсрэг 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 5.1, 5.2. 5.3 заалтуудын дагуу ИНЕГ-аас олгож буй зөвшөөрөл.

Агаарын хөлгийн Нислэгт тэнцэх чадварын гэрчилгээг ИНД-21(Агаарын хөлөгт хамаарах бүтээгдэхүүн, эд анги, гэрчилгээжүүлэлт) дүрмийн хүрээнд олгоно.

2018 оны 05-р сарын 22-ны байдлаар

Дүрэм, журам Агаарын хөлгийн мэдээлэл Олгосон огноо Дуусгах  Эрхлэх үйл ажиллагааны чиглэл Зөвшөөрөл эзэмшигчийн нэр Хаяг
 Агаарын хөлгийн  маяг Бүртгэлийн дугаар
1 Олон Улсын Нисэхийн байгууллага ИКАО-ын 83 bis гэрээний дагуу Ирландын Бүгд найрамдах улсад бүртгэлтэй B767 -300  EI-FGN 17.06.22 /Ирланд Улсын ИНЕГ/ 18.07.14 Агаарын тээвэр МИАТ ХК  МИАТ ХК, Буянт-Ухаа, 45 Хануул дүүрэг, Улаанбаатар 17120, Монгол Улс
2 B737 -800 EI-CSG 17.06.22  /Ирланд Улсын ИНЕГ/  18.06.27 Агаарын тээвэр МИАТ ХК МИАТ ХК, Буянт-Ухаа, 45 Хануул дүүрэг, Улаанбаатар 17120, Монгол Улс
3 B737 -800 EI-CXV 17.06.21 /Ирланд Улсын ИНЕГ/  18.07.02 Агаарын тээвэр МИАТ ХК МИАТ ХК, Буянт-Ухаа, 45 Хануул дүүрэг, Улаанбаатар 17120, Монгол Улс
1 ИНД-21 B737 -800 JU-1015 17.05.30  18.05.31 Агаарын тээвэр МИАТ ХК МИАТ ХК, Буянт-Ухаа, 45 Хануул дүүрэг, Улаанбаатар 17120, Монгол Улс
2 B767-300ER JU-1021 17.06.19  18.06.19 Агаарын тээвэр МИАТ ХК МИАТ ХК, Буянт-Ухаа, 45 Хануул дүүрэг, Улаанбаатар 17120, Монгол Улс
3 B737-700 JU-1087 17.05.31  18.04.30 Агаарын тээвэр МИАТ ХК МИАТ ХК, Буянт-Ухаа, 45 Хануул дүүрэг, Улаанбаатар 17120, Монгол Улс
4 MBB-BK 117 C-2 JU-5598 17.10.06 18.10.05 Агаарын тээвэр А Жет Авиэйшн ХХК АЖет Авиэйшн ХХК Олимпийн гудамж, 1-р хороо,Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар, Монгол Улс
5 Fokker 50 JU-8251 17.08.31 18.08.31  Агаарын тээвэр Аэромонголиа ХХК Чингис Хаан ОУНБ, Улаанбаатар-34, Монгол Улс
6 МИ-8АМТ  JU-6600 17.05.04 18.11.01 Агаарын тээвэр Монголын Алт “МАК” ХХК 13-р хороолол, 14-р байр,Баянзүрх дүүрэг, Улаанбаатар, Монгол Улс
7 ATR 72-212A JU-8801 17.10.03 18.10.02 Агаарын тээвэр Хүннү Эйр ХХК Хүннү Эйр ХХК  “Гэрэгэ цамхаг”  Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө-17
8 ATR 72-212A JU-8802 17.06.09 18.06.06 Агаарын тээвэр Хүннү Эйр ХХК Хүннү Эйр ХХК  “Гэрэгэ цамхаг”  Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө-17
9 Fokker 50 JU-8883 17.07.06 18.07.05 Агаарын тээвэр  Хүннү Эйр ХХК Хүннү Эйр ХХК  “Гэрэгэ цамхаг”  Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө-17, Улаанбаатар, Монгол Улс
10 CESSNA 208B JU-9993 18.04.06 19.04.05 Агаарын тээвэр Геосан ХХК Геосан ХХК /Бага Тойруу, 6-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар, Монгол Улс
11 CESSNA 208B JU-2114 18.04.06  19.04.05 Агаарын тээвэр Блу Скай Авиэйшн ХХК Блу Скай Авиэйшн ХХК, P.O. box 932, Улаанбаатар 13, Чингис Хаан ОУНБ, Улаанбаатар, Moнгол Улс
12 МИ-8АМТ  JU-6601 17.09.14 18.09.14 Агаарын тээвэр Монголын Алт “МАК” ХХК 13-р хороолол, 14-р байр, Баянзүрх дүүрэг, Улаанбаатар, Монгол Улс
13 Airtractor AT602  JU-1918 17.11.30 18.11.30 Агаарын тээвэр Томас Эйр ХХК Центр төв, 2-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар, Монгол Улс
14 C90 JU-1911 18.02.12 19.02.11 Агаарын тээвэр Томас Эйр ХХК Центр төв, 2-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар, Монгол Улс
15 АН-2 JU-9069 18.02.07 19.02.06 Агаарын тээвэр Вельталь-авиа стар ХХК Төв аэродром,Буянт-Ухаа, 34 Хануул дүүрэг,Улаанбаатар, Монгол Улс
16 CESSNA 208B JU-9091 18.05.21 18.11.21 Агаарын тээвэр Геосан ХХК Геосан ХХК /Бага Тойруу, 6-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар, Монгол Улс