Нийтлэгдсэн 2018-08-03

ИРГЭНИЙ НИСЭХЭД ГЕОДЕЗИЙН ЗАХИАЛАГЧИЙН ХЯНАЛТЫН ХЭМЖИЛ ЗАХИАЛАХ, ГҮЙЦЭТГЭХ ТУХАЙ ЖУРАМ БАТЛАГДЛАА