Нийтлэгдсэн 2018-09-03

ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫН УРЬДЧИЛСАН МЭДҮҮЛГИЙН БҮРТГЭЛ – 2017

Овог нэр Нэр дэвших албан тушаал Мэдүүлгийг хянуулахаар хүргүүлсэн он, сар, өдөр Холбогдох байгууллагаас хариу ирүүлсэн албан бичгийн дугаар, огноо Ашиг сонирхлын зөрчил үүссэн эсэх Нэр дэвшсэн этгээдийг томилсон шийдвэрийн дугаар, огноо
1 Бадамдоржийн
Цогоо
ТХНҮА-ны дэд дарга 2016.12.14 01/4278 2017.01.0205/12 үгүй  томилогдоогүй
2 Хадбаатарын
Баярмаа
ҮНББА-ны дарга 2016.12.28 01/4451 2017.01.0405/176 үгүй 2017.01.12Б/15
3 Намжирванчигийн
Замбуулин
Чингис хаан ОУНБ-ын Төлөвлөлт, хөгжлийн хэлтсийн дарга 2016.12.2607/б/1807 2017.01.0505/235 ҮгүйАжлын байранд тавих шаард-лагыг хангахгүй. 2017.01.09Б/25
4 Ганболдын
Оюунболд
Чингис хаан ОУНБ-ын Цахилгаан, агааржуулал-тын албаны дарга 2016.12.2607/б/1807 2017.01.0505/235 Үгүй 2016.01.30Б/70
5 Гомбын
Энхчулуун
 УБХОУШНБАӨЗА-ны Захиргаа, хүний нөөцийн менежер 2017.01.0601/61 2017.01.1605/526  үгүй 2017.01.25Б/23
6 Дааданхүүгийн Батчулуун УБХОУШНБАӨЗА-ны менежер 2017.01.0601/61 2017.01.1605/526   үгүй 2017.01.24Б/21
7 СүндэвийнЗоригт УБХОУШНБАӨЗА-ны  Дэд дарга 2017.01.0401/42 2017.01.1105/542 Үгүй/Харуулчоймол ХХК, Монголын далайн гарц ХХК-ийн захирал 2017.01.24Б/19
8 Дамдинсүэрнгийн Цогтсайхан НААХЗА-ны ҮГХ-ийн дарга 2017.01.1001/105 2017.01/1705/543  үгүй 2017.03.22Б/87
9 ЖүгнээгийнГалбадрах  ГТҮА-ны дэд дарга 2017.01.1001/106 2017.01.1705/543  үгүй 2017.03.31б/111
10 ГанбаатарынБат-Алдар  ХААХ-ийн мэргэжилтэн 2017.01.1001/106 2017.01.1705/543  үгүй 2017.01.24Б/18
11 БатхуягийнАлтантуяа  НББЗХ-ийн ахлах мэргэжилтэн 2017.01.1801/252 2017.01.2005/786   үгүй 2017.02.06Б/32
12 МөнхсайханыЭнхтөр Дорнод аймаг дахь НБ-ын дарга 2017.01.1201/161 2017.01.2005/769 Үгүй/ ТСГ ХХК-ийн захирал 2017.02.06Б/38
13 ЧадраабалынОтгонжаргал  ГТҮАын ААХТ-ийн дарга 2017.01.1707/а-96 2017.02.0205/1312  үгүй 2017.02.06Б/40
14 БатсайханыБатмөнх Дундговь аймаг дахь НБ-ын дарга 2017.01.1601/226 2017.01.2505/976 үгүй 2017.03.22Б/89
15 ЗодовынМягмар Чингис хаан ОУНБ-ын ерөнхий инженер 2017.02.0701/535 2017.02.2205/2088 ҮгүйАжлын байранд тавих шаардлагыг хангаагүй. томилогдоогүй
16 ПүрэвжавынГанзориг НААХЗА-ны НТЧХ-ийн хяналтын байцаагч 2017.02.1601/645 2017.02.2305/2119 үгүй 2017.03.22Б/90
17 БямбадаваагийнЭнхсайхан УБХОУШНБАӨЗА-ны Ерөнхий менежер 2017.02.0901/573 2017.02.2405/2209 үгүй 2017.03.06Б/65
18 ЛхагвасүрэнгийнЭнхтуяа  Увс аймаг дахь НБ-ын дарга 2017.02.1001/590 2017.02.2405/2209  үгүй 2017.03.06Б/64
19 ГалаагийнЖаргал Ховд аймаг дахь НБ-ын дарга 2017.03.1401/914 2017.03.1605/2578  үгүй 201.03.17Б/74
20 СейтхазийнХайыпхан  Чингис хаан ОУНБ-ын ерөнхий инженер 2017.03.1401/915 2017.03.2905/2937 ҮгүйАжлын байранд тавьсан шаардлага хангахгүй.  томилогдоогүй
21 НасанбатынБатбаяр НААХЗА-ны НТЧХ-ийн хяналтын байцаагч 2017.03.2101/1018 2017.03.3005/2978 ҮгүйАлтан агар ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал 2017.06.15Б/225
22 ЛхамсүрэнгийнЖаргалсайхан  ДАА-ны ахлах мэргэжилтэн 2017.03.2101/1018 2017.03.3005/2978 ҮгүйАжлын байранд тавьсан шаардлага хангахгүй. 2017.03.31Б/102
23 МөнхнасангийнГүен  Чингис хаан ОУНБ-ын АБХА-ын дарга 2017.03.2907/б/624 2017.03.3005/2949  үгүй 2017.03.31Б/197
24 ДорлигийнЦэцэгбаяр  СЗС-ын ахлах нягтлан бодогч 2017.03.2301/1060 2017.04.0305/3070 Үгүй 2017.04.21Б/144
25 ЖаргалсайханыБилэгсайхан ХААХ-ийн мэргэжилтэн 2017.03.2401/1081 2017.04.0305/3070 ҮгүйАжлын байранд тавьсан шаардлага хангахгүй томилогдоогүй
26 МөнхнасангийнГүен  Чингис хаан ОУНБ-ын Аюулгүй байдлын ерөнхий менежер 2017.04.2101/1500 2017.04.3605/3825  үгүй 2017.04.28Б/150
27 ГэлэгбалжирынАмарцэцэг  НААХЗА-ны ААНХХ-ийн дарга 2017.04.1701/1414 2017.04.2905/3788  үгүй томилогдоогүй
28 МахбалынЧимэдцэрэн ГТҮА-ны ТҮЗХ-ийн дарга 2017.04.1101/а-398 2017.04.2705/3896  АБТ-д заасан шаардлагыг хангаагүй. томилогдоогүй
29 ЖаргалсайханыТулга ГТҮА-ыг ТАХ-ийн дарга 2017.04.1101/а-398 2017.04.2705/3896 АБТ-д заасан шаардлагыг хангаагүй. томилогдоогүй
30 ДаахүүгийнМөнгөнхүү  НААХЗА-ны ҮГГ-ийн  хяналтын байцаагч 2017.04.2001/1462 2017.05.0405/4048 үгүй 2017.05.11Б/170
31 СумъяагийнБатхуяг ТХНҮА-ны дэд дарга 2017.05.0801/1687 2017.05.1005/4182  үгүй  томилогдоогүй
32 ЦэнээгийнГан-Эрдэнэ Чингис хаан ОУНБ-ын  үйлдвэрлэл хариуцсан ерөнхий менежер 2017.05.0801/1687 2017.05.1005/4182 ҮгүйАргүнт органик ХХ-ийн захирал 2017.05.12Б/178
33 НамсрайнБуянбаатар НААХЗА-ны НСҮАХХ-ийн хяналтын байцаагч 2017.05.0801/1703 2017.05.1005/4182 Үгүй 2017.05.24Б/192
34 ЦэндсүрэнгийнЦэдэв  ГТҮА-ны ТҮЗХ-ийн дарга 2017.05.1107/А-472 2017.05.1505/4332 үгүй 2017.05.22Б/79
35 ЖаргалсайханыТулга ГТҮА-ны ТАХ-ийн дарга 2017.07/А-472 2017.05.1605/4358  үгүй 2017.05.22
Б/78
36 СанжаагийнНаранбаатар ХААХ-ийн мэргэжилтэн 2017.05.1501/1803 2017.05.1705/4413 үгүй 2017.05.24Б/191
37 БолорынСанчир ХААХ-ийн мэргэжилтэн 2017.05.1501/1803 2017.05.1705/4413 үгүй 2017.05.24Б/191
38 НацагдоржийнБаярхүү Баянхонгор аймаг дахь НБ-ын дарга  2017.05.19
01/1890
2017.05.3005/4756  үгүй  2017.06.09
Б/212
39 ОлзвойнСүхбаатар Чингис хаан ОУНБ-ын ерөнхий ня-бо 2017.05.1601/1815 томилогдоогүй
40 ГэлэгбалжирынАмарцэцэг НААХЗА-ны менежер 2017.06.2101/2356 2017.06.2905/5456  үгүй 2017:07.24Б/255
41 МаналжавынЭрдэнэбатмөнх  НААХЗА-ны НСҮАХХ-ийн дарга  2017.07.21
01/2704
 2017.07.26
05/5778
үгүй 2017.07.28Б/270
42 ГомбожавынХалиунбигэр  Чингис хаан ОУНБ-ын ерөнхий нягтлан бодогч 2017.08.0101/3007 2017.08.0905/6008  үгүй 2017.08.28Б/298
43 СейтхазийнХайыпхан  Чингис хаан ОУНБ-ын ерөнхий инженер 2017.09.0401/3401 2017.09.0505/6469 үгүй 2017.09.14Б/315
44 ЦэрэнтогтохЦацрал ГТҮА-ны СБХ-ийн дарга  2017.09.04
01/3406
2017.09.0805/6558 үгүй томилогдоогүй
45 БолдбаатарынПүрэвдорж НААХЗА-ны НСҮАХХ-ийн хяналтын байцаагч 2017.09.1201/3524 2017.09.2105/6783  үгүй томилогдоогүй
46 ЛайдавынЖамбалсүрэн УБОУШНБАӨЗА-ны ерөнхий менежер 2017.09.2201/3612 2017.10.0205/7021  АБТ-д заасан шаардлагыг хангаагүй.  томилогдоогүй
47 ЛайдавынЖамбалсүрэн УБОУШНБАӨЗА-ны ерөнхий менежер  2017.10.11
01/3811
2017.10.1705/7379 үгүй 2017.10.20Б/381
48 ХөшөөнийЭвсанаа  НААХЗА-ны НСҮАХХ-ийн ахлах байцаагч 2017.10.1901/3920 2017.10.2605/7649  үгүй  2017.11.15
Б/419
49 ЦэцэнийГантөмөр НААХЗА-ны НСҮАХХ-ийн  байцаагч 2017.10.1901/3920 2017.10.2605/7649  үгүй 2017.11.13Б/145
50 НямдоржийнТөмөрбаатар Чингис хаан ОУНБ-ын албаны дарга  2017.12.14
07/б/1958
2017.12.1805/9148  үгүй 201712.18Б/685