Нийтлэгдсэн 2018-09-03

ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫН УРЬДЧИЛСАН МЭДҮҮЛГИЙН БҮРТГЭЛ – 2018

Овог нэр Нэр дэвших албан тушаал Мэдүүлгийг хянуулахаар хүргүүлсэн он, сар, өдөр Холбогдох байгууллагаас хариу ирүүлсэн албан бичгийн дугаар, огноо Ашиг сонирхлын зөрчил үүссэн эсэх
1 Ганболдын Ганхуяг НААХЗА-ны менежер 2017.12.22 (01/4854, 01/4887)  2018.01.05 (05/120)  үгүй
2 Түвшинтөрийн Батаа УБХОУШБ-ын АӨЗА-ны ахлах нягтлан бодогч 2017.12.22 (01/4854, 01/4887)  2018.01.05 (05/120)  үгүй
3 Чулуунбаатарын Болдбаатар ХААХ-ийн ахлах инженер 2018.02.02 (01/400) 2018.02.13 (05/1377) үгүй
4 Пүрэвийн Хатанбаатар ХААХ-ийн ахлах мэргэжилтэн 2018.02.02 (01/400)  2018.02.13 (05/1377) үгүй
5 Пүрэвдоржийн Сүхболд ХААХ-ийн аэродромын инженер 2018.02.02 (01/400)  2018.02.13 (05/1377) үгүй
6 Гантөмөрийн Нямлхагва ХААХ-ийн мэргэжилтэн 2018.01.23 (01/251)  2018.02.06 (05/1137) үгүй
7 Цэрэнтогтохын Цацрал “Чингис Хаан” ОУНБ-ын Санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн хэлтсийн ерөнхий нягтлан бодогч 2018.01.25 (01/229)  2018.01.28 (05/748) үгүй
8 Батнасангийн Эрдэнэбаатар “Чингис Хаан” ОУНБ-ын Цахилгаан агааржуулалтын албаны дарга  2018.03.29 (07/б/533) 2018.04.09(05/2986) үгүй
9 Дашзэгвийн Ганхуяг “Чингис Хаан” ОУНБ-ын Аюулгүй байдлын хэлтсийн дарга 2018.04.10 (07/б/594) 2018.04.12 (05/3152) үгүй
10 Даваагийн Алтан-Уул Завхан аймаг дахь Нисэх буудлын дарга 2018.04.06 (01/1101) 2018.04.17 (05/3301) үгүй
11 Дагвадоржийн Отгонжаргал АХАТҮАЗХ-ийн ахлах мэргэжилтэн 2018.04.06 (01/1101) 2018.04.17 (05/3301) үгүй
12 Баяржаргалын Оргил “Чингис Хаан” ОУНБ-ын дэд захирал 2018.04.23 (01/1272) 2018.05.01 (05/3796) үгүй
13 Сэржгочоо
Отгонбаяр
Үйлдвэрлэлийн нягтлан бодох бүртгэлийн албаны дарга 2018 2018.05.10(05/4045) үгүй
14 Дэмбэрэл
Сүхбаатар
Чингис хаан ОУНБ-ын дэд дарга 2018 2018.05.10 үгүй
15 Содномцэрэн
Чинзориг
ГТҮА-ны дарга 2018.05.09
01/1490
2018.05.16
05/4928
үгүй
16 Хадбаатар
Баярмаа
ГТҮА-ны ахлах нягтлан бодогч 2018.05.18
07/а-409
үгүй
17 Дашдорж
Лхагважав
НААХЗА-ын хяналтын байцаагч 2018.06.06
01/5015
2018.06.11
05/5015
үгүй
18 Даваажав
Эрдэнэбаатар
НБУГ-ын дарга 2018.07.05
01/2262
2018.07.09
03/5875
үгүй
19 Содномцэрэн
Мөнхнасан
НБУГ-ын дэд дарга 2018.07.06
01/2275
2018.07.09
03/5875
үгүй
20 Пүрэвжав
Ганболд
ТХХ-ийн дарга 2018.07.06
01/2266
2018.07.09
03/5875
үгүй
21 Чагнаадорж
Одгэрэл
НУТА-ны дарга 2018.07.06
01/2264
2018.07.09
03/5875
үгүй
22 Төрбат
Батбаяр
НУТА-ны менежер 2018.07.06
01/2271
2018.07.09
03/5875
үгүй
23 Батхуяг
Алтантуяа
НБУГ-ын ДХТ-ийн дарга 2018.07.06
01/2272
2018.07.09
03/5875
үгүй
24 Балжинням
Ганхуяг
НБУГ-ын НББТХ-ийн дарга 2018.07.06
01/2277
2018.07.09
03/5875
үгүй
25 Алтангэрэл
Баасандагва
НБУГ-ын НБҮҮХ-ийн дарга 2018.07.06
01/2273
2018.07.09
03/5875
үгүй
26 Эрдэнэбилэг
Нарантунгалаг
НБУГ-ын ЗУХ-ийн дарга 2018.07.06
01/2274
2018.07.09
03/5875
үгүй
27 Пүрэвсүрэн
Ариунболд
ХЭЗДБГ-ын дарга 2018.07.05
01/2263
2018.07.09
03/5887
үгүй
28 Батмэнд
Хоролбат
СХОГ-ын менежер 2018.07.10
01/2311
2018.07.18
05/6001
үгүй
29 Энхбат
Мөрөн
АХТ-ийн дарга 2018.07.06
01/2267
2018.07.18
05/6001
үгүй
30 Нямсамбуу
Батсайхан
АНБЗГ-ын менежер 2018.07.06
01/2265
2018.07.18
05/6042
үгүй
31 Чулуунбаатар
Нямсүрэн
СХОГ-ын дарга 2018.07.06
01/2269
2018.07.18
05/6042
үгүй
32 Пүрэвжав
Ганзориг
НААХЗА-ны ахлах байцаагч 2018.07.10
01/2317
2018.07.18
05/6042
үгүй
33 Сундуйжав
Нацагдорж
ҮААА-ны дарга 2018.07.06
01/2270
2018.07.23
05/6110
үгүй
34 Жавзмаа
Ганболд
НБУГ-ын дэд дарга 2018.07.16
01/2327
2018.07.27
05/6252
үгүй
35 Цэрэндулам
Цэвээндаш
ЭЗЗХ-ийн дарга 2018.07.27
05/6267
үгүй
36 Батбаатар
Өнөрболд
МТИСХА-ны дарга 2018.07.20
01/2383
2018.07.27
05/6267
үгүй
37 Жадамба
Батдэлгэр
НБУГ-ын ерөнхий менежер 2018.07.19
01/2372
2018.07.27
05/6267
үгүй
38 Дашзэвэг
Баярбаясгалан
НБУГ-ын СХ-ийн дарга 2018.07.19
01/2371
2018.07.30
05/6297
үгүй
39 Түдэвбазар
Баярбаясгалан
АБХА-ны дэд дарга 2018.07.26
01/2475
2018.07.30
05/6297
үгүй
40 Дашзэвэг
Цогням
НБУГ-ын ерөнхий менежер 2018.07.20
01/2387
2018.08.02
05/6393
үгүй
41 Буянхишиг
Батхишиг
СХОГ-ын менежер 2018.07.20
01/2388
2018.08.02
05/6393
үгүй
42 Мөнхнасан
Гүен
АБХА-ны дарга 2018.07.20
01/2419
2018.08.03
05/6415
үгүй
43 Тогтмол
Энхжаргал
ЕЗАТХА-ны дарга 2018.08.03
01/2555
2018.08.10
05/6566
үгүй
44 Болд
Баясгалан
НБУГ-ын ААХТ-ын ахлах мэргэжилтэн 2018.08.03
01/2609
2018.08.10
05/6566
үгүй
45 Ганзориг
Өлзийсайхан
НБУГ-ын ААХТ-ын мэргэжилтэн 2018.08.03
01/2609
2018.08.10
05/6566
үгүй
46 Энхбат
Энхжин
НБУГ-ын ААХТ-ын  мэргэжилтэн 2018.08.03
01/2609
2018.08.10
05/6566
үгүй
47 Балбар
Пүрэвтогтох
Чингис хаан ОУНБ-ын НХҮА-ын дарга 2018.07.27
09/а/1172
2018.08.01
05/6359
үгүй
48 Ариунаа Чингис хаан ОУНБ-ын 2018.08.01
09/а/1189
2018.08.20
05/6728
 үгүй
49 Баярмаа НБУГ-ын ерөнхий нягтлан бодогч 2018.08.16
01/2700
2018.09.03
05/7130
 үгүй
50 Юүлэн
Золзаяа
НААХЗА-ны хяналтын байцаагч 2018.08.13
01/2668
2018.08.24
05/6918
 үгүй
51 Хадбаатар
Баярмаа
ГТҮА-ын тасгийн дарга 2018.08.09
09/в-638
2018.09.03
05/7131
 үгүй
52 Дэмбэрэл
Эрдэнэцогт
ГТША-ны тасгийн дарга 2018.08.09
09/в-655
2018.09.03
05/7131
 үгүй
53 Эрдэнэбилэг
Нарантунгалаг
НБУГ-ын хэлтсийн дарга 2018.09.07
01/2978
2018.09.11
05/7346
 үгүй
54 Болоож
Пүрэвсүрэн
НБУГ-ын Ерөнхий менежер 2018.09.07
01/2978
2018.09.11
05/7346
 үгүй
55 Чагцал
Отгонжаргал
Чингис хаан ОУНБ-ын ХМХХ-ийн дарга 2018.09.24
09/а/1463
2018.09.28
05/7876
 үгүй
56 Лхамсүрэн
Жаргалсайхан
ДАА-ын ахлах аудитор 2018.10.17
01/3639
2018.10.24
05/8690
 үгүй
57 Балжинням
Ганхуяг
НБУГ-ын ҮҮХ-ийн дарга 2018.10.15
01/3576
2018.10.24
05/8694
 үгүй
58 Чулуунбаатар
Чимэдноров
ХААТ-ын мэргэжилтэн 2018.10.15
01/3577
2018.10.24
05/8694
 үгүй