Нийтлэгдсэн 2018-03-10

1961 он

Буянт-Ухаа нисэх онгоцны буудлын өргөтгөл

2600 м урт, 49 м өргөн бетон зурвасыг явгалах зурвас бусад тоноглолын хамт Зөвлөлтийн барилгачдаас хүлээн авчээ. Ингэснээр хүнд жингийн онгоц хүлээн авах боломжтой болов. Зөвлөлт-Монголын барилгачид Буянт-Ухаагийн буудлын өргөтгөлийн ажлыг асар их хүч, хөрөнгөөр тогтоосон хугацаанд хүлээлгэн өгсөн нь Монгол Улсын түүхэнд тэмдэглэгдсэн юм. 1961 оны 06 дугаар сарын 27-нд олон хүний суудалтай Ил-18 онгоцыг ЗХУ-ын баатар К.Ф.Соболев, нисгэгч А.М.Аверкин нар жолоодон Буянт-Ухаагийн нисэх онгоцны шинээр өргөтгөн засварласан буудалд анх удаа буулгажээ. 1961 онд агаарын тээвэрчид 12300 цаг, 2094.0 мянган км нислэг үйлдэж, 56900 зорчигч, 129000 ачаа тээвэрлэж, 3788.0 маянган төгрөгийн зардал гаргаж, балансын 5880.0 мянган төгрөгийн алдагдалтайгаар ажиллажээ.