Нийтлэгдсэн 2018-09-05

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА  

[Иргэний нисэхийн ерөнхий газар] нь сонгогдсон эрх бүхий тендерт оролцогчдоос [Нислэгийн хөдөлгөөний дуун холболтын систем /Garex 220/ системийн сэлбэг нийлүүлэх нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах ИНЕГ/УЗ/ШГ/Б-04/18 ]–г нийлүүлэх тухай үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.

Үнийн санал ирүүлэх барааны техникийн тодорхойлолт болон холбогдох бусад материалыг хавсаргасан болно.

Үнийн саналыг [2018 оны 09 дүгээр сарын 14-ны өдрийн 16:00 цаг]-аас өмнө [Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын 108 тоот Худалдан авах ажиллагааны тасаг Утас: 282110] хаягаар ирүүлнэ.

Үнийн саналыг нээлтэд оролцох хүсэлтэй  тендерт оролцогчдыг байлцуулан  [2018 оны 09 дүгээр сарын 14]-ны өдрийн [16:30 цаг]-т нээнэ.

Дотоодын давуу эрхийн зөрүү тооцохгүй.

Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын 108 тоот

Худалдан авах ажиллагааны тасаг Утас: 282110