Нийтлэгдсэн 2018-03-10

1962 он

 Шуудан тээврийн нислэг

Ховд аймгийн Мөст, Хөвсгөл аймгийн Хатгал, Их Жаргалант, Эрдэнэбулган, Галт, Цагаан нуур, Баянхонгор аймгийн Баянцагаан, Баацагаан, Байдраг, Баянбулаг, Баянговь, Шинэжинст сумдад шуудан тээврийн нислэг хийх болжээ.