Нийтлэгдсэн 2018-03-10

1979 он

Ан-30 онгоц

Иргэний агаарын тээвэрчид 44300 цагийн нислэг үйлдэж, 446700 хүн, 881300 кг ачаа тээвэрлэж, 65997900 төгрөгийн орлого оруулж, 6-р таван жилийн төлөвлөгөөт зорилтыг биелүүлжээ. Киевээс Ан-30 онгоцыг нисэх баг Улаанбаатар хотноо авчрав.