Нийтлэгдсэн 2018-03-10

1986 он

 Аэровокзал

1986 оны 07 дугаар сарын 28-ны БНМАУ-ын Сайд нарын Зөвлөлийн 254-р тогтоолоор иргэний агаарын тээврийн албан хаагчдыг албан тушаалын зэрэглэл харгалзсан тэмдэгтэй дүрэмт хувцсанд шилжүүлж 1-11 хүртэл зэрэглэлтэй болгожээ. 07 дугаар сард Буянт-Ухаагийн аэровокзалыг ашиглалтанд хүлээн авч, 09 дүгээр сард Ховд аймгийн нисэх онгоцны буудлын хатуу хучилттай зурвасыг Аэровокзалын хамт ашиглалтанд оруулжээ.