Нийтлэгдсэн 2019-01-04

“ХҮНГҮЙ НИСЭХ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, ЗОХИЦУУЛАЛТ” семинар зохион байгуулагдана

Монголын агаарын навигацийн үйлчилгээний төлөвлөлт, хэрэгжилтийг хангах ажлын хэсэг (MANPING)-ийн “ХҮНГҮЙ НИСЭХ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, ЗОХИЦУУЛАЛТ”-ын ажлын багийн семинар 2019 оны 1 дүгээр сарын 4-ний 13 цагт ИНЕГ-ын хурлын зааланд зохион байгуулагдана.