ЗАЙНААС УДИРДДАГ АГААРЫН ХӨЛГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

Өнөөдөр дэлхий даяар *зайнаас удирддаг агаарын хөлгийн системийг маш ихээр үйлдвэрлэж, өргөнөөр хэрэглэж байна. Тухайлбал, Дэлгэрэнгүй

НИСЭХИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ЗӨВЛӨЛИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧИД СЕРТИФИКАТАА АВЛАА

Иргэний нисэхийн ерөнхий газар болон Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллагын Ази, Номхон далайн бүсийн орнуудын Дэлгэрэнгүй

Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллагатай Tele-хурал хийлээ

Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын Нислэгийн урсгал төлөвлөлтийн алба/НУТА/ арваннэгдүгээр сарын 06-ны өдөр Олон улсын иргэний Дэлгэрэнгүй

Олон улсын сургалт амжилттай зохион байгуулагдлаа

Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллага /ICAO/-ын “TRAINAIR PLUS” хөтөлбөрийн жинхэнэ гишүүн байгууллага болох Нисэхийн сургалтын Дэлгэрэнгүй