Олон улсын зохицуулалт

ICAO (Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллага) EASA (Европын холбоо) FAA of United States (Америкийн нэгдсэн улс) SCAA of Russia (Оросын холбооны улс) Irish AA (Бүгд найрамдах Ирланд улс) Бусад  ... Read More

Плакат

Плакат нь ИНД-ийг тайлбарлан таниулах зорилгоор бэлтгэн гаргадаг зурагт хуудас юм. Плакатын талаарх санал хүсэлтээ rule@mcaa.gov.mn цахим хаягаар ИНЕГ-ын ХЭЗДБГ-ын Дүрмийн боловсруулалтын хэлтэст ирүүлж болно. PLACARDS Rev / Effect date 1 Civil Aviation Rules Summary Rev.13 / 18.Feb.2019 2 Civil Aviation Safety Regulatory Structure Rev.7 / 24.Jan.2018 3 Operating Within The Mongolian Civil Aviation Rules Rev.4 / 23.Apr.2018 4 Microlight Pilot Certificate Structure: Requirements, Privileges and Limitations Rev.1 / 22.May.2016 5 What Can I Do With My Model Aircraft? Rev.1 / 22.May.2016 6 Am I fit to fly? Rev.1 / 22.May.2016 7 Mongolian Airspace Classification Rev.2 / 30.Jun.2017 8 Human Factor Rev.1 / 22.May.2016 9 VFR Visibility Minima Rev.4 / 18.Oct.2018 10 Aircraft Operator Requirements Rev.2 / 24.Jan.2018 11 UAV Flying With Control Rev.1 / 18.May.2017 12 Category and Class Interpretation Rev.1 /... Read More

Иргэний нисэхийн дүрмийн төсөлд санал авах

Иргэний нисэхийн дүрмийн шинэчлэл Иргэний нисэхийн дүрмийн шинэчлэлийн 3-р аяны хүрээнд шинэчлэн боловсруулж байгаа иргэний нисэхийн дүрмийн төсөлд санал авч байна. Иргэний нисэхийн дүрмийн шинэчлэлийн талаарх санал хүсэлтийг rule@mcaa.gov.mn цахим хаягаар ИНЕГ-ын ХЭЗДБГ-ын Дүрмийн боловсруулалтын хэлтэст ирүүлж болно. Иргэний нисэхийн дүрмийн боловсруулалтад нийтлэг хэрэглэгдэж байгаа үг хэллэгийг эндээс авч өөрсдийн үйл ажиллагаандаа ашиглаж, зарчмын зөрүүтэй санал байвал бидэнд хандана уу. Утас: 285010, 285119, 285118, 285117, 285116   Procedures № ИНД Нэр Өөрчлөлт оруулсан огноо Нэр томъёоны тодорхойлолт 1 Part-1 ИНД-1 Definitions an... Read More