1986 он

 Аэровокзал 1986 оны 07 дугаар сарын 28-ны БНМАУ-ын Сайд нарын Зөвлөлийн 254-р тогтоолоор иргэний агаарын Дэлгэрэнгүй

1985 он

Нисэх хүчний 60 жилийн ой 1985 он Монголын нисэх хүчний түүхэнд нэн тэмдэглэлтэй жил байв. Дэлгэрэнгүй

1979 он

Ан-30 онгоц Иргэний агаарын тээвэрчид 44300 цагийн нислэг үйлдэж, 446700 хүн, 881300 кг ачаа тээвэрлэж, Дэлгэрэнгүй

1975 он

Нисэх хүчний 50 жилийн ой Монголын иргэний агаарын тээвэрчдийн хувьд нисэх хүчний 50 жилийн түүхт Дэлгэрэнгүй

1972 он

 Нисэх буудлуудын шинэ зохион байгуулалт 1972 оны 11 сард Иргэний агаарын тээврийг удирдах ерөнхий газрын Дэлгэрэнгүй

1971 он

Орон нутгийн өдөр тутмын ачаа, шуудангийн нислэг 1971 оноос эхлэн зуны улиралд зарим аймагт 7 Дэлгэрэнгүй

1966-1970 он

Үндэсний мэргэжлийн боловсон хүчний өргөтгөл 1969 онд Хөвсгөл аймгийн Мөрөн хотын нисэх онгоцны буудлын аэродромд шөнийн Дэлгэрэнгүй

1965 он

Монголын нисэх хүчний 40 жилийн ой Монголын иргэний агаарын тээвэрчид бүх ард түмнийхээ хамт Монголын Дэлгэрэнгүй

1964 он

 Ан-24 онгоц, Байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журам Агаарын харилцааны газрын шинэ зохион байгуулалтанд орж байгаатай холбогдуулан Дэлгэрэнгүй

1963 он

 Гэрэл суултын систем 1963 оны 05 дугаар сарын 28-ны 235-р тогтоолоор, 1963 оны 7-р сараас Дэлгэрэнгүй