Нийтлэгдсэн 2018-06-28

Олон улсын зохицуулалт

ICAO (Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллага)
EASA (Европын холбоо)
FAA of United States (Америкийн нэгдсэн улс)
SCAA of Russia (Оросын холбооны улс)
Irish AA (Бүгд найрамдах Ирланд улс)
Бусад