Нийтлэгдсэн 2018-07-05

Семинарт оролцохыг урьж байна

Хиймэл дагуулд суурилсан Автомат хамааралтай ажиглалтын систем/ADS-B/-ийн үйлчилгээ үзүүлэгч Aireon компани 2018 оны 7 дугаар сарын 6-ны өдрийн 10 цагт ИНЕГ-ын хурлын танхимд семинар зохион байгуулах тул сонирхсон ажилтнууд, хамтран ажиллагч байгууллагуудыг оролцохыг урьж байна.