Нийтлэгдсэн 2018-09-27

ХОЛБОО, НАВИГАЦИ, АЖИГЛАЛТЫН АЛБАНЫ СУЛ АЖЛЫН БАЙРНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТААР ХҮНИЙ НӨӨЦӨД БҮРТГЭГДСЭН ИРГЭДИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Овог нэр Нас Хүйс Төгссөн сургууль Мэргэжил Мэргэжлийн шалгалтын оноо 50 Англи хэл түвшин          10 Бүтээл оноо             10 Ярилцлага оноо                 30 Нийт оноо           100
Радио холбооны инженер
1 Батбаяр             Ундрал 22 эр Турк Улсын Иргэний нисэхийн сургууль Электроникийн инженер 40 10 3.85 14.1 67.95
2 Батаа          Балган 29 эр ШУТИС МХТС Холбооны сүлжээ, холболтын технологи 36.5 8 3.85 16.28 64.63
3 Ганбат Өлзийжаргал 22 эр ШУТИС       Москвагийн Мэдээлэл холбооны сургууль 2+2 хөтөлбөр Холбооны сүлжээ холболтын технологи 37.5 8 2.57 5.57 53.64
Мэдээллийн технологийн инженер
4 Наранцэцэг Цогт 38 эр Цахим дээд сургууль Компьютерийн програм хангамж 22.5 8 3 17.5 51
5 Төмөр-Очир Нямдолгор 26 эм ШУТИС МХТС Мэдээллийн сүлжээ 21 6 5.14 16.71 48.85
6 Болдбаатар Ганцэцэг 28 эм Сибирийн Холбоо мэдээллийн их сургууль Харилцаа холбооны инженер           /бакалавр/ 20 8 4 16.28 48.28
Сибирийн Холбоо мэдээллийн их сургууль Харилцаа холбооны технологи ба холбооны систем               /магистр/