Нийтлэгдсэн 2018-10-02

Хүүхдүүдийн дунд эссэ бичлэг, гар зургийн уралдаан зохиов

Улаанбаатар хотын олон улсын шинэ нисэх буудлын ашиглалтын өмнөх захиргааны албанаас ажилтнуудынхаа хүүхдүүдийн дунд “Шударга, аюулгүй нийгэмд хүүхэд бидний оролцоо” сэдэвт эссэ бичлэг, гар зургийн уралдаан зохион байгууллаа.

Монгол улсын Засгийн газрын 2018 оны 07 дугаар сарын 09-ний өдрийн “Хүүхдийн эрх, аюулгүй байдлыг хангах” тухай 01 дүгээр албан даалгаврын хүрээнд зохиосон энэхүү уралдаанд Захиргаа, хүний нөөцийн менежер Г.Энхчулууны Чингүүмаа /нас 13/,

Жонон /нас 9/, Тусгай тоног төхөөрөмжийн инженер С.Бауыржаны  Анжелика /нас 6/ нарын бүтээлүүд шалгарлаа.