Нийтлэгдсэн 2019-01-16

“Хүнгүй нисэх төхөөрөмжийн үйл ажиллагаа, зохицуулалт” семинарын тайлан

МОНГОЛЫН АГААРЫН НАВИГАЦИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ, ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХАНГАХ АЖЛЫН ХЭСЭГ (MANPING)-ийн дэд ажлын хэсэг Нислэгийн хөдөлгөөний менежментийн Автомат удирдлагатай нисэх төхөөрөмжийн ажлын багийн “Хүнгүй нисэх төхөөрөмжийн үйл ажиллагаа, зохицуулалт” семинар 2018 оны 1 сарын 4-нд ИНЕГ-ын хурлын танхимд амжилттай болж өнгөрсөн. Тус хуралд ИНЕГ-ын харьяа 7 алба, төрийн тусгай болон онцгой чиг үүргийн байгууллагууд, 3 хувийн аж ахуйн нэгж, 3 төрийн бүс байгууллагаас 37 төлөөлөгч оролцлоо. 

Тус хуралын тайланг энд дарж үзнэ үү.