Дугаар Товч утга Батлагдсан огноо Ангилал
2024 худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө Улсын төсвөөс санхүүжүүлэх төсөл, арга хэмжээ 2024 он