ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ЖААЛУУД СУРСАН МЭДСЭНЭЭ ТАЙЛАГНАВ

2024/05/30

ИНЕГ-аас ажилтнуудынхаа нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэхэд томоохон хөрөнгө оруулалт хийсэн ажлуудын нэг болох Иргэний нисэхийн цэцэрлэгт 2023-2024 оны хичээлийн жилд сургуулийн өмнөх боловсролд хамрагдсан жаалууд юу сурч мэдсэнээ эцэг эхдээ тайлагналаа.

Энэ хичээлийн жилд Хан-Уул дүүргийн 250 дугаар цэцэрлэгийн Буянт-Ухаа салбарын 6 бүлэгт 181 хүүхэд суралцсан байна.

ИНЕГ дэргэдээ хүүхдийн цэцэрлэгтэй болсноор иргэний нисэхийн салбарт ажилладаг бага насны хүүхэдтэй гэр бүлүүдэд томоохон дэмжлэг болсон бөгөөд ИНЕГ-ын дэргэдэх Эцэг эхийн зөвлөлөөс эцэг, эхчүүдийг хүүхдээ цэцэрлэгт нь өгч, авах нөхцөл боломжийг нь улам бүр нэмэгдүүлж, ажлын цагийн бүртгэлийн системийг тус цэцэрлэгт байршуулж өгсөн юм. 
Холбоотой мэдээ

“СИТА” КОМПАНИАС ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН ХИЛИЙН ХЯНАЛТЫН СИСТЕМИЙН ШИНЭЧЛЭЛТ СЭДЭВТ ОЛОН УЛСЫН ДЭЭД ХЭМЖЭЭНИЙ УУЛЗАЛТАД ОРОЛЦСОН АЖЛЫН ТАЙЛАН
2023/11/30

Олон улсын нисэх буудлын зорчигчийн урсгалыг эрчимжүүлэх ачааллыг бууруулах, зорчигчийн мэдээллийн системийг сайжруулснаар нисэхийн аюулгүй байдлыг хангах, террорист этгээдүүдийн хөдөлгөөнд хяналт тавих систем, аяллын цахим системийн талаар дэвшилтэт технологийг танилцуулах зорилго бүхий СИТА компаниас зохион байгуулсан Олон улсын дээд хэмжээний уулзалт Сингапур улсад зохион байгуулагдсан бөгөөд тус арга хэмжээнд Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын төлөөлөн 2023 оны 6 дугаар сарын 5-ны өдрөөс 09-ний өдрүүдэд оролцсон. Дээрх уулзалтаар “СИТА” компани нь дараах асуудлуудыг хөндөн дэвшилтэт технологийг танилцуулж, тэдгээрийг хэрэгжүүлэх дараах арга замын талаар танилцуулсан. Үүнд:Ойрын ирээдүйд дэлхий нийтэд хэрэгжүүлж эхлэх цахим хилийн хяналтын системүүд, улс орнуудын аюулгүй байдлыг хангах, заналхийллийг бууруулах талаар хэрэгжүүлж буй шийдлүүд болон СИТА компанийн дэвшилтэт технологийг хэрэгжүүлж буй улс орнуудын туршлага, API/PNR өгөгдлийг хиймэл оюун ухаантай хослуулан хэрхэн үр дүнтэй, саадгүй, аюулгүй хилийн хяналтын системийг хэрэгжүүлж буй талаар туршлага;Австралийн Зорчигчийн мэдээллийн системийн хэрэгжилт, туршлага, цахим виза олгох Зорчигчийн мэдээллийн системтэй хэрхэн холбогдох талаар туршлага, мэдээллийн системийг үе шаттай шинэчлэн сайжруулах, Зорчигчийн мэдээллийн системийг цар тахлын үед хэрхэн ашигласан талаар туршлага;СИТА компанийн хамгаалалтын түвшин өндөр, аюулгүй, саадгүй аялалыг олгох цахим аяллыг дэмжих хөтөлбөр болон түүнийг хэрэгжүүлэх талаар туршлага;Малдив улсын хилийн удирдлага, зохион байгуулалт, газар нутгийн байршлын онцлогоос шалтгаалан хилийн хяналтыг хэрхэн тогтоож буй талаар туршлага, Зорчигчийн мэдээллийн нэгжийг байгуулах талаар туршлага, зорчигчийн мэдээллийг хүлээн авах хэрэгжүүлэх үүрэг бүхий Малдивийн Гаалийн байгууллагын туршлага;Ямайка улсын хилийн хяналтын хялбаршуулах, хилийн аюулгүй байдлыг хангах, хилийн хяналтыг цахимжуулах үйл ажиллагааны талаар туршлага;Шинэ Зеланд улсын Ковидын үед зорчигчийн мэдээллийг хэрхэн ашиглаж цар тахлын тархалтыг бууруулах төлөвлөлтийг хэрхэн хийсэн талаар туршлага,БНСУ-ын хилийн хяналтад ашиглаж буй зорчигчийн мэдээллийн системийг хэрхэн үр ашигтай хэрэгжүүлж буй талаар туршлага, 2024 оноос хэрэгжиж эхлэх цахим хилийн хяналтын систем, зорчигч хилийн хяналтаар нэвтрэх автомат гарц, цахим визний талаар, 2025 оноос бүртгэлийн цэг, аюулгүй үзлэгийэ цэг болон хилийн хяналтын цэгийг бүрэн цахимжуулах, түүнийг хэрхэн үе шаттай хэрэгжүүлэх талаар туршлага;Цахим аялал хөгжүүлэлтийн хувьсал, цар тахлын дараах агаарын тээврийн сэргэлт болон дэд бүтцийн хөгжлийг хурдасгах үндэслэл, Сита компанийн саадгүй аялал хөтөлбөрийн хэрэгжүүлэх талаар танилцуулга, зорчигчийг тодорхойлоход хилийн хяналтын ажилтан болон цахим нүүр таних системийн давуу тал, харьцуулалт, хүний биометрикийг хилийн хяналтад ашиглан үндэсний хэмжээнд хэрэгжүүлэх талаар, цахим гадаад паспортын хувьсал болон түүнийг хилийн ухаалаг гарцад ашиглах;Цахим хилийн хяналтын ирээдүйн төлөвлөлт, аялалын бичиг баримтын цахим баталгаажуулалтыг байршлаас хамаарахгүй хийх талаар төлөвлөлт.Энэхүү дээд хэмжээний уулзалтад оролцсоноор олон улсын нисэх буудалд зорчигчийн урсгалыг эрчимжүүлж, улсын хилээр саадгүй нэвтрүүлэх, нисэх буудлын хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх орчин үеийн дижитал шийдлүүдийг судалж, хэрэгжүүлэх арга замыг тодорхойлох туршлага судалсан бөгөөд Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллагын Хавсралт 9-ын хүрээнд нисэх буудлын хилийн хяналтын удирдлагыг сайжруулах, түүнийг агаарын тээврийн салбарт хэрэгжүүлэх чухал ач холбогдлын талаар болон бусад улсын хилийн хяналтыг тогтоох, хамгаалалтын түвшин өндөр, аюулгүй, саадгүй аяллыг дэмжих туршлагын талаар хуваалцсан үр ашигтай уулзалт байлаа.ТАНИЛЦСАН:АГААРЫН ТЭЭВРИЙН БОДЛОГО ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН ДАРГА                                                               Г.БАТБАЯРТАЙЛАН БОЛОВСРУУЛСАН:АГААРЫН НАВИГАЦИ, НИСЭХ БУУДЛЫН БОДЛОГО ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН ДАРГА                             Ч.ОДГЭРЭЛ

ИНЕГ-ЫН ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙ, ДҮРМИЙН БОЛОВСРУУЛАЛТЫН ХЭЛТЭС 2023 ОНД ХИЙЖ ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АЖЛАА ТАНИЛЦУУЛЛАА
2023/12/27

Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын Хууль, эрх зүй, дүрмийн боловсруулалтын хэлтэс 2023 онд хийж хэрэгжүүлсэн ажлаа танилцууллаа. Тус хэлтэс нь өнөөдрийн байдлаар 7 орон тоотойгоор үйл ажиллагаагаа явуулж байна. 2023 онд  хууль эрх зүйн чиглэлээр 15, дүрэм боловсруулалтын чиглэлээр 10, нийт 25  ажил хийж хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн нь жилийн эцсээр 84.8 хувийн биелэлттэй байгааг Хууль, эрх зүй, дүрмийн боловсруулалтын хэлтсийн дарга П.Ариунболд танилцууллаа. Тус хэлтэс нь Иргэний нисэхийн салбарын хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох санал, төслийг боловсруулах, батлагдсан хууль тогтоомжийг сурталчлах ажлыг зохион байгуулах; Салбарын хэмжээнд мөрдөж буй хууль тогтоомж, нийтээр дагаж мөрдүүлэхээр гаргасан дүрэм, журам, шийдвэрийн давхардал, хийдэл зөрчлийг арилгах, кодификаци хийх; Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын даргын эрхлэх хүрээний асуудлаар гарсан эрх зүйн маргааныг шүүх, хууль хяналтын байгууллагаар хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд байгууллагын удирдлагыг итгэмжлэлээр төлөөлөн оролцох, үр дүнг тайлагнах; Иргэний нисэхийн дүрмийн төсөл боловсруулах, батлуулах, батлагдсан дүрмийг сурталчлах ажлыг зохион байгуулах; Хууль заасан хариуцах чиг үүргийн хүрээний бус, байнгын ажиллагаатай орон тооны бус ажил үүргийг хэрэгжүүлэх; Хариуцах чиг үүргийн хүрээнд Иргэний нисэхийн даргаас батлан гаргах шийдвэр /тушаал, гэрээ, дүрэм, журам, бусад/-ийн эрх зүйн үндэслэлийг хянах чиг үүрэгтэй үйл ажиллагаагаа явуулж байна. 

”ЧИНГИС ХААН” ОЛОН УЛСЫН НИСЭХ БУУДАЛ РУУ НИЙТИЙН ТЭЭВРИЙН АВТОБУС МАРГААШААС ЯВЖ ЭХЭЛНЭ
2024/07/04

“Чингис хаан” олон улсын нисэх буудлаар үйлчлүүлж буй иргэдэд нийтийн тээврийн үйлчилгээг хүргэх зорилгоор маргааш буюу 2024 оны 07 дугаар сарын 05-ны өдрөөс нийтийн тээврийн Х:19 “Чингис хаан нисэх буудал-Сүхбаатарын талбай”Х:20 “Чингис хаан нисэх буудал-Буянт-Ухаа спорт цогцолбор” чиглэлүүдэд 06:20 цагаас 22:30 цагийн хооронд автобус явж эхэлнэ. Х:19 “Чингис хаан нисэх буудал-Сүхбаатарын талбай” чиглэлд том хүн 15000 төгрөгөөр, хүүхэд 7000 төгрөгөөр, Х:20 “Чингис хаан нисэх буудал-Буянт-Ухаа спорт цогцолбор” чиглэлд том хүн 10000 төгрөгөөр, хүүхэд 5000 төгрөгөөр мөн картаар үйлчлүүлэх боломжтой.НИЙТИЙН ТЭЭВРИЙН БОДЛОГЫН ГАЗАР